Rozmiar tekstu:
 
 
aktualności WAKACJE 2022
  

Szanowni Państwo,

Na stronie www.mdk.wroc.pl
udostępniony został harmonogram zajęć w okresie
FERII LETNICH 2022.

Zapisów na wycieczki można dokonywać
od dnia 27.06.2022 (poniedziałek), od godziny 09.00 – informacje
w naszej placówce lub pod nr telefonu 71 798 67 42.

Jedno dziecko może zostać zapisane przez rodzica/opiekuna prawnego
na max. 4 wybrane wycieczki.
Miejscem rozpoczęcia i zakończenia każdej wycieczki
jest budynek Młodzieżowego Domu Kultury „Fabryczna”.

Podczas wycieczek oraz zajęć stacjonarnych należy zapewnić dzieciom
we własnym zakresie napoje, suchy prowiant, nakrycie głowy.

Zgody-oświadczenia rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach feryjnych
oraz wycieczkach feryjnych będą udostępnione do pobrania
na stronie www.mdk.wroc.pl
oraz na portierni placówki – ich dostarczenie jest warunkiem
udziału dziecka w zajęciach/wycieczce.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce,
prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie

(W takim przypadku, na wolne miejsce wpisywana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej).

Brak informacji o rezygnacji będzie dla nas oznaczał rezygnację
z pozostałych wyjść i skutkował skreśleniem
z pozostałych wycieczek.

Dajmy szansę innym dzieciom, które chętnie skorzystają z atrakcyjnej oferty wyjść feryjnych.

 

HARMONOGRAM

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NA ZAJĘCIA WAKACYJNE

 

WAKACJE 1 1

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny