Rozmiar tekstu:

Deklaracja dostępności - POBIERZ

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 16a zobowiązuje się zapewnienia dostępności strony internetowej www.mdk.wroc.pl zgodnie z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04 kwietnia 2019r.
Data publikacji strony internetowej 10 stycznia 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji 01.10.2019 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W trakcie wdrażania jest panel ułatwienia dla osób z dysfunkcjami wzroku obejmujący m.in. możliwość powiększenia rozmiaru czcionki na stronie oraz zwiększenia kontrastu wyświetlanych na stronie treści.

Deklarację sporządzono 02.10.2019r.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA mieści się we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 16a (budynek A) oraz ul. Zemskiej 16d (budynek B) BUDYNEK A ul. Zemska 16a
Do budynku prowadzi wejście po schodach od ul. Zemskiej oznaczone tablicą firmową.
Budynek nie posiada platformy przyschodowej ani podjazdu dla wózków.
Budynek nie posiada głośników rozprowadzających dźwiękowo informacje dla osób niewidzących i słabowidzących.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
Recepcja znajduje się na wprost wejścia.
Korytarz i pomieszczenia na parterze są dostępne dla wszystkich.
Osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z pomieszczeń na I piętrze, budynek nie posiada windy.
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy schodach na I piętro.
Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla uczestników zajęć.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzysta z tłumacza języka migowego.
BUDYNEK B ul. Zemska 16d
Do budynku prowadzi wejście po schodach od podwórza przy ul. Zemskiej oznaczone tablica firmową.
Budynek nie posiada platformy przyschodowej ani podjazdu dla wózków.
Budynek nie posiada głośników rozprowadzających dźwiękowo informacje dla osób niewidzących i słabowidzących.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych
Budynek nie posiada recepcji.
Osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z pomieszczeń na wysokim parterze i I piętrze, budynek nie posiada windy.
W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla uczestników zajęć.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.