Rozmiar tekstu:

akt rekrutacja22

 

 

INFORMACJE – REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

UWAGA

  1. Uczestnicy, którzy zgłosili chęć kontynuacji udziału w zajęciach
  2. Uczestnicy przyjęci na zajęcia w rekrutacji podstawowej i uzupełniającej

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach u nauczyciela prowadzącego w terminie do 15 września 2021

 

 

14.06-02.07.2021

Obowzek potwierdzenia chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w MDK „Fabryczna” dla stałych uczestników zajęć
w MDK „Fabryczna”
.

Deklarację kontynuacji składa opiekun prawny dziecka.
Uczestnik pełnoletni potwierdza chęć kontynuacji udziału osobiście.

Deklarację o kontynuacji zajęć należy potwierdzić
u nauczyciela prowadzącego
(przesłanie maila potwierdzającego).

Potwierdzenie, z dopiskiem "KONTYNUACJA", prosimy przesyłać
na służbowy adres
mailowy nauczyciela
(adresy mailowe dostępne na stronie www.mdk.wroc.pl w zakładce  KADRA)
05-09.07.2021

REKRUTACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

Obowzek złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie na wybrane zajęcia
do MDK „Fabryczna” przez
opiekuna prawnego dla dziecka do 18 roku życia. Uczestnik pełnoletni wniosek rekrutacyjny składa osobcie.

Wr wniosku zostanie udostępniony do pobrania
             na stronie internetowej od dnia 5 lipca 2021.

Wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "REKRUTACJA" lub złożyć w placówce, w specjalnie wyznaczonym miejscu/pojemniku.
Ze względów epidemicznych, zalecamy korzystanie z drogi elektronicznej.

Wejście do przedsionka placówki wyłącznie w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

16.07.2021

godz.12:00-15:00

Obwieszczenie wyników rekrutacji
(lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych).

W sytuacji wolnych miejsc obwieszczenie o rekrutacji uzupełniającej
lub informacja o zamknięciu rekrutacji z tytułu braku miejsc.
16.07.2021

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach lub informacja
o zamknięciu rekrutacji z tytułu braku miejsc.

Informacje będą udostępnione na stronie internetowej placówki.
23.08 - 25.08
2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Obowzek złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie na wybrane  zajęcia
do MDK „Fabryczna” przez opiekuna prawnego dla dziecka do 18 roku życia. Uczestnik pełnoletni wniosek rekrutacyjny składa osobcie.

Wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "REKRUTACJA" lub złożyć w placówce, w specjalnie wyznaczonym miejscu/pojemniku.
Ze względów epidemicznych, zalecamy korzystanie z drogi elektronicznej.

Wejście do przedsionka placówki wyłącznie w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

31.08.2021

godz.14:30
Obwieszczenie wyników rekrutacji uzupełniającej
(lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych).
od 01.09.2021 W przypadku wolnych miejsc w sekcjach po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, przyjęcie na zajęcia w MDK „Fabryczna” odbywa się na podstawie wniosku zgłoszenia, za zgodą Dyrektora placówki.

 

INFORMACJE:

- Zgodnie ze statutem Młodzieżowego Domy Kultury
  „Fabryczna” Wychowankami placówki są dzieci w wieku
   przedszkolnym, dzieci i młodzież szkolna ze szkół
   podstawowych, ponadgimnazjalnych, policealnych
   i pomaturalnych, studenci, młodzież pracująca –
   za zgodą rady pedagogicznej.

-  Na zajęcia przyjmuje się kandydatów zamieszkałych
   na obszarze powiatu. Kandydaci zamieszkali poza
   obszarem powiatu mogą być przyjęci na zajęcia
   w placówce, jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji, nadal
   są wolne miejsca w wybranych sekcjach.

-  Rekrutacja jest prowadzona na wolne miejsca w danej
   sekcji. Wykaz wolnych miejsc zostanie udostępniony
   w placówce oraz na stronie internetowej placówki
   5 lipca 2021 r.

-  Wniosek rekrutacyjny składa się na wybrane zajęcia.
   W przypadku wyboru kilku zajęć, na każde obowiązuje
   złożenie osobnego wniosku.

-  Jeżeli w wyniku złożonych zgłoszeń liczba kandydatów
   jest większa od liczby miejsc w grupie, na pierwszym
   etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
   łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2
   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

-  Jeżeli w wyniku złożonych zgłoszeń liczba kandydatów
   jest większa od liczby miejsc w grupie, na drugim etapie
   postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu decydują
   kryteria określone w Uchwale nr L/1186/18 Rady
   Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.

-  Wszystkich nowych i kontynuujących udział w zajęciach
   uczestników obowiązuję wypełnienie wniosku
   zgłoszenia na początku roku szkolnego 2021/2022.

- W związku ze stanem epidemii, dokumenty
   rekrutacyjne zalecamy przesyłać drogą mailową
   na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Rekrutacja”.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny