Rozmiar tekstu:

DZIAŁANIA PROMOCYJNE W MIEŚCIE W RAMACH WSPÓŁPRACY
Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna współpracuje przy projektach realizowanych z Departamentem Edukacji UM, pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia
p. Rafała Dutkiewicza, z Biurem Promocji Miasta Wrocławia, Kuratorium Oświaty, WCRS, WCDN

 

Patronat Prezydenta Miasta Wrocławia

 •        The World Games Wrocław 2017 udział w obchodach promujących oraz wsparcie organizacyjne uroczystości.
 •        Cykliczna współpraca przy Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie dla Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” kilkuletnia współpraca , projekt i wykonanie pamiątkowych statuetek ceramicznych - Aniołów przez artystów plastyków p. Katarzynę Sienkiewicz z pracowni ceramicznej, oprawa scenograficzna, dokumentacja fotograficzna, dekoracja Wrocławskiego Klubu Ośmiu podczas przesłuchań młodzieży.

8wspanialych prezydent


Departament Edukacji UM

 •        „Świetlice Artystyczne”  - edukacja dla dzieci z grup świetlicowych SP 113
 •        „Edukacja szachowa” - edukacja dla dzieci z grup świetlicowych SP 113.
 •        „Edukacja Europejska” - dla dzieci z grup świetlicowych SP 113.
 •        Krośnice 2016 aktywny udział uzdolnionej artystycznie młodzieży z MDK Fabryczna w plenerze malarskim we współpracy z Aglomeracją Wrocławską i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu – cykliczny udział. Działania organizacyjne przygotowujące uczestników zajęć MDK Fabryczna do udziału w kolejnej edycji plener – Krośnice 2016.
 •        Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination – przygotowania na rok 2016. W ramach imprez towarzyszących Destination Imagination zorganizowano wystawę prac plastycznych uczestników zajęć MDK Fabryczna.
 •        Edukacja Filmowa w Kinie Nowe Horyzonty 2016, ramach realizacji projektu edukacyjnego, Dzień Życzliwości i Mikołajki w kinie.
 •        Seanse filmowe kino Nowe Horyzonty, Dolnośląski Festiwal Nauki, realizacja projektu edukacyjnego Spacery Śladami Wrocławskich Krasnoludków, wycieczki edukacyjne w trakcie ferii zimowych i letnich do Muzeum Miejskiego, Muzeum Narodowego, Muzeum Architektury, Teatru Lalek, Kina NH, Narodowego Forum Muzyki

Biuro Promocji Miasta Wrocławia

 •        Dzień Życzliwości 2016 aktywny udział, wsparcie, zaangażowanie.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 •        Awanse zawodowe na nauczyciela dyplomowanego.
 •        Zatrudnianie instruktorów zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.
 •        Kontynuacja współpracy z p. M. Leśniak (Konkursy Plastyczne: „Bezpieczeństwo na wsi”,  „Bezpieczeństwo w lesie” i inne.
 •        Współpraca w zakresie udziału nauczycieli MDK Fabryczna jako członków jury konkursów plastycznych.
 •        Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

Kilkuletnia współpraca z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC

 •        W I semestrze wznowiono kontakt w celu zorganizowania kolejnego pobytu studentów w placówce w ramach programu AIESEC. W II semestrze zorganizowano pobyt 3 studentów z zagranicy, w ramach współpracy z organizacją.
 •        Organizacja Studencka „AIESEC” realizuje praktyki studenckie na terenie MDK-F, uczestnictwo gości z zagranicy w zajęciach edukacyjnych oferowanych przez placówkę jak i przygotowanie ciekawych prezentacji i pokazów prac naszych gości propagujących państwa i obyczaje krajów skąd pochodzą.

 

Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych współprac, które zostały nawiązane w roku szkolnym 2016/2017 oraz kontynuacje współprac nawiązanych w poprzednich latach

pdf ↓

 1. Urzędy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
 2. Szkoły, placówki oświatowe, instytucje kultury
 3. Kluby, związki i organizacje sportowe