Rozmiar tekstu:

Statystyka

podsumowanie2

nauczyciele na www

NAUCZYCIELE MDK FABRYCZNA


 

LICZBA UCZESTINKÓW ZAJĘĆ

I  semestr: 2754

II semestr: 2615

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE W MIEŚCIE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna współpracuje przy projektach realizowanych z Departamentem Edukacji UM, pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia p. Rafała Dutkiewicza, z Biurem Promocji Miasta Wrocławia, Kuratorium Oświaty, WCRS, WCDN. 

Patronat Prezydenta Miasta Wrocławia. 
Cykliczna współpraca przy Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie dla Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” - kilkuletnia współpraca, projekt i wykonanie pamiątkowych statuetek ceramicznych - Aniołów przez artystów plastyków z pracowni ceramicznej, oprawa scenograficzna, dokumentacja fotograficzna, dekoracja Wrocławskiego Klubu Ośmiu podczas przesłuchań młodzieży.


Departament Edukacji UM
„Świetlice Artystyczne” - edukacja dla dzieci z grup świetlicowych SP 113
„Edukacja szachowa” - edukacja dla dzieci z grup świetlicowych SP 113.
„Edukacja Europejska” - dla dzieci z grup świetlicowych SP 113.
Krośnice 2016, aktywny udział uzdolnionej artystycznie młodzieży z MDK Fabryczna
w plenerze malarskim, we współpracy z Aglomeracją Wrocławską i Akademią Sztuk Pięknych
we Wrocławiu – cykliczny udział. Udziału w kolejnej edycji pleneru – Krośnice 2017.
Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination – przygotowania na rok 2017. W ramach imprez towarzyszących Destination Imagination zorganizowano wystawę prac uczestników zajęć MDK Fabryczna oraz pokaz taneczny naszych sekcji.
Seanse filmowe kino Nowe Horyzonty, Dolnośląski Festiwal Nauki, realizacja projektu edukacyjnego Spacery Śladami Wrocławskich Krasnoludków, wycieczki edukacyjne w trakcie ferii zimowych i letnich do Muzeum Miejskiego, Muzeum Architektury, Teatru Lalek, Kina Nowe Horyzonty, Narodowego Forum Muzyki, Ogrodu Zoologicznego.

Biuro Promocji Miasta Wrocławia
Dzień Życzliwości 2016 aktywny udział, wsparcie, zaangażowanie.


Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Kontynuacja współpracy z p. M. Leśniak (Konkursy Plastyczne: „Bezpieczeństwo na wsi”, „Bezpieczeństwo w lesie” i inne.
Współpraca w zakresie udziału nauczycieli MDK Fabryczna jako członków jury konkursów plastycznych.
Udział w konferencjach.


Wieloletnia współpraca z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC (Program International Education)
W I semestrze 2016/2017 zorganizowano pobytu dwóch studentów w placówce w ramach programu AIESEC. W II semestrze 2016/2017 dwukrotnie zorganizowano pobyt dla każdorazowo trzech studentów z zagranicy, w ramach współpracy z organizacją. Organizacja Studencka „AIESEC” realizuje praktyki studenckie na terenie Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu - uczestnictwo gości z zagranicy w zajęciach edukacyjnych oferowanych przez placówkę, przygotowanie ciekawych prezentacji (również dla uczniów z okolicznych placówek oświatowych) i pokazów prac naszych gości propagujących państwa i obyczaje krajów skąd pochodzą.

 

DZIAŁANIA Z ZAKRESU: BEZPIECZEŃSTWA PROMOCJI ZDROWIA KSZTAŁTOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WOLONTARIATU

ROK SZKOLNY 2016/2017

 • zapoznawanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach oraz regulaminami pracowni
 • prowadzenie pogadanek, przypominanie dzieciom na zajęciach zasadach bezpiecznego spędzania ferii zimowych i letnich
 • spotkania na temat „Przeciwdziałanie agresji”
 • realizacja reklam społecznych o tematyce humanitarnej: stop agresji (sekcja Sztuka filmowa)
 • współudział aktorski uczniów sekcji Sztuka filmowa w realizacji reklam społecznych studentów SKIBy („Nie oceniaj”, „Życie to nie film”) – profilaktyka
 • prowadzenie zajęć rekreacyjno – ruchowych – promowanie aktywności fizycznej, wdrażanie
  do całożyciowego uczestnictwa w kulturze fizycznej
 • wprowadzanie treści na temat zdrowego trybu życia, odżywiania się, higieny, kultury fizycznej w realizowane na zajęciach zagadnienia
 • organizacja, skierowanych do lokalnej społeczności festynów rekreacyjno – sportowych i artystycznych – promowanie sportu, rekreacji i aktywności w czasie wolnym, a także postaw proekologicznych (Dzień Ziemi, Familijna Sobota)
  promowanie zdrowia przez wprowadzanie na zajęciach ruchowych treści z zakresu racjonalnego uprawiania sportu (właściwe odżywanie, znaczenie rozgrzewki, właściwa suplementacja bez środków niedozwolonych i szkodliwych)
 • okolicznościowe wydarzenia promujące zdrowy tryb życia (np. Dzień Życzliwości – Kształtowanie świadomości w zakresie zdrowego żywienia. Mity i fakty związane z węglowodanami prostymi i złożonymi.Dzień z Fitness i z Nestle Fitness.
 • prowadzenie na wybranych zajęciach pogadanek na temat zdrowego trybu życia (np. „Wpływ jedzenia na nasze samopoczucie”, „Higiena osobista naszą wizytówką”, „Czy każdy musi się ruszać”)
 • wykonywanie projektów językowych o tematyce prozdrowotnej („FIT TIPS FOR KIDS” oraz „FIT TIPS FOR TEENAGERS”, „HOW TO KEEP FIT & HEALTHY”)
 • rozmowy z rodzicami i dziećmi na temat zasad zdrowego żywienia oraz korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach ruchowych
 • wprowadzanie elementów ćwiczeń wzmacniających kręgosłup, profilaktyka kręgosłupa w zadaniach kompensacyjnych w ramach programowych zajęć wybranych sekcji sportowych, a także artystycznych (Gitary)
 • realizacja zwiastunu promującego wrocławski stadion
  włączenie się w akcję zbierania plastikowych nakrętek w MDK „Fabryczna”
 • segregacja odpadów
 • systematyczne zwracanie uwagi na potrzebę segregacji śmieci, wdrażanie dzieci do właściwych działań w tym temacie; np. segregowanie śmieci po zajęciach i po śniadaniu: papier plastik, metal
  prowadzenie zajęć warsztatowych kształtujących postawy proekologiczne
 • organizacja wycieczek, warsztatów, spotkań i imprez o tematyce ekologicznej (np. Dzień Ziemi, spotkanie z pszczelarzem, spotkanie z pracownikiem elektrociepłowni – prelekcja „Jak powstaje ciepło”, wycieczka do Domu Drzewa )
  wplatanie treści dbania o środowisko w zajęcia (językowe, plastyczne, sportowe)
 • omawianie tematyki ekologicznej i społecznej przy okazji realizacji plastycznych tematów konkursowych (np. „Cztery żywioły natury”, „Pomagając innym stajemy się lepsi”)
 • realizacja reklam społecznych o tematyce ekologicznej: ratowanie ginących zwierząt, stop zaśmiecaniu świata
  używanie materiałów pochodzenia recyklingowego na zajęciach Decoupage i świetlicy artystycznej, zachęcanie uczniów, ich rodziców i pracowników placówki do przynoszenia rzeczy, które dzieci w twórczy sposób przetwarzają, nadając im drugie życie (słoiki, butelki, puszki, stare płyty CD, rolki papierowe, itp.)
 • zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu ekologiczno – plastycznego „Modny Element”
 • udział w konkursach nawiązujących do tematów związanych z ekologią i zdrowym stylem życia (np. „Modny element”, „Pomagając - stajemy się lepsi”, „Czas na zdrowie”, „W magicznym lesie”)
 • szklany recycling - wykorzystywanie odpadów szklanych do tworzenia na zajęciach Szkła artystycznego
 • wykorzystywanie innych materiałów recyklingowych na zajęciach plastycznych
 • konkurs „EkoKrasnal
 • organizacja i przeprowadzenie Święta Dyni
 • prowadzenie pogadanek na temat „Czy każdy może być wolontariuszem?”
 • organizacja spotkania „Jak zostać wolontariuszem - co daje nam wolontariat”?
 • organizacja i udział w akcji charytatywnej: zbieranie pokarmów i zabawek dla zwierząt ze schroniska
 • zbiórka odzieży dla potrzebujących – „Oddaj nie marnuj”
 • wycieczki Koła turystycznego – odpowiedni ubiór, zdrowe posiłki, aktywne i racjonalne spędzanie wolnego czasu na powietrzu 

Statystyka w obrazach

 

pdfMateriały do pobrania w pdf

 1. Sukcesy rok szkolny 2016 2017
 2. Zestawienie imprez 2016_2017
 3. Zestawienie wycieczek 2016-2017
 4. Ankieta dla dzieci 2017
 5. Ankieta dla rodziców 2017