Rozmiar tekstu:

Harmonogram ferii zimowych:

Szanowni Państwo,
na stronie www.mdk.wroc.pl udostępniony został harmonogram zajęć feryjnych.

Od dnia 05.01.2018 r. (piątek), od godziny 09.00, można zapisywać dzieci na wycieczki osobiście w portierni MDK - F, lub telefonicznie: nr tel. 71 798 67 42
Jedno dziecko może zostać zapisane na max. 3 wybrane wycieczki. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia każdej wycieczki jest Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna.

Podczas wycieczek oraz zajęć stacjonarnych należy zapewnić dzieciom we własnym zakresie napoje i suchy prowiant. Zgody-oświadczenia rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach feryjnych
oraz wycieczkach feryjnych są do pobrania na stronie www.mdk.wroc.pl lub w portierni placówki – ich dostarczenie jest warunkiem udziału w zajęciach/wycieczce.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce, należy o tym fakcie poinformować pracownika portierni lub telefonicznie pod numerem tel. 71 798 67 42 (W takim przypadku, na wolne miejsce wpisywana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej).

Brak informacji o rezygnacji będzie dla nas oznaczał rezygnację dziecka z pozostałych wycieczek i skutkował skreśleniem z pozostałych list wycieczkowych.