akt info

 

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy informacje i procedury, które mają na celu zapewnienie najwyższej ochrony sanitarnej w naszej placówce.

Prosimy o dokładne zapoznanie się oraz przestrzeganie poniższych zaleceń:

 

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uczestników zajęć

 1. Zajęcia/ konsultacje grupowe (zwane dalej zajęciami) w MDK-F odbywają się od 25 maja do 26 czerwca 2020r. wyłącznie w małych grupach(max 6 osób) lub indywidualnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 3. W zajęciach mogą brać udział dotychczasowi uczestnicy zajęć stałych;
 4. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą e-mailową u nauczycieli prowadzących;
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia na zajęcia przez nauczyciela, rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczestnik wypełnia WNIOSEK znajdujący się na stronie internetowej www.mdk.wroc.pl, który przekazuje nauczycielom przed zajęciami.
 6. Nauczyciele ustalają dzień i godziny spotkań dla konkretnego uczestnika i informują go o tym drogą mailową;
 7. Uczestnicy i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego stosowania procedur obowiązujących w MDK-F w okresie stanu epidemii;
 8. Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny;
 9. Uczestnik zajęć ma obowiązek przybyć / być odebranym przez rodzica punktualnie w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela;
 10. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzież zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną lub inną.
 11. Rodzice wchodzą do przedsionka MDK-F zgodnie z oznaczeniami.
 12. Po wejściu do budynku uczestnik powinien skorzystać z umieszczonego przy drzwiach płynu do dezynfekcji rąk. Wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury ciała;
 13. Uczestnik na terenie placówki nie może posiadać niepotrzebnych przedmiotów oraz jedzenia, może mieć swoje picie.
 14. Rodzic/prawny opiekun powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie, wdrożyć odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 15. Podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych na terenie placówki uczestnik powinien mieć założoną maskę ochronną.
 16. W placówce zostało zaadaptowane pomieszczenie- izolatka na wypadek zaobserwowania u dziecka lub pracownika symptomów choroby zakaźnej.
 17. Na zajęciach w sali uczestnicy nie muszą nosić maseczek, ale muszą zachować dystans społeczny, tj. min 2 m.

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

1. Dziecko może być przyprowadzone do MDK-Fwyłącznie przez rodzica/ prawnego opiekuna.
2. Rodzic może wejść jedynie do przedsionka MDK-F
3. Wyznaczony nauczycielmierzy dziecku temperaturę i zaznacza przyprowadzenie dziecka naswojej liście oraz zaprowadza do wskazanej Sali.
4. Przy odbieraniu dziecka nauczyciel zaznacza na liście odbiór dziecka.
5. Dziecko musibyć przyprowadzone punktualnie na wyznaczoną godzinę zajęć.
6. Wprzedsionku MDK-Fmoże przebywać jednocześnie maksymalnie jeden rodzic z dziećmi. Pozostali rodzice czekają przed MDK-F.
7. Podczas odbioru dziecka jest ono przyprowadzane do przedsionka przez nauczyciela MDK-F.
8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/MDK-Fmają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK-Fjak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
9. Przy wejściu do MDK-Fudostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
10. Rodzice wchodzący do MDK-F(przedsionek) zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem.
11. Do MDK-Fmożna przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy przyprowadzeniu dziecka będzie wykonywany pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego na podstawie zgody rodzica.
12. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury dziecko nie będzie przyjmowane do placówki.
13. Ustalone Procedurą zasady obowiązują od 18.05.2020 do odwołania.

 

WYKAZ NAUCZYCIELI POZOSTAJĄCYCH W TRYBIE ZDALNYM NAUCZANIA:

BODZIONY-MIKŁASZEWICZ Karolina [Taniec współczesny] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BYLOK Ewa [Akrobatyka sportowa] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CHOMIAK Jacek [Pływanie] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DORLET Justyna [Judo/Samoobrona] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GÓRNICKA Małgorzata [Judo] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JELEŃSKA Agnieszka [Pływanie] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŁAKOMA Magdalena [Język angielski] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŁĘGOWSKA Anna [Taniec/Zumba] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAJCHRZAK Dariusz [Karate, Boks, MMA] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PARSZEWSKI Paweł [Tenis stołowy] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PILAK Aleksandra [Dziecięce eksperymentowanie] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RAUK-KUBACKA Agnieszka [Akrobatyka sportowa] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SALAMON Jonanna [Koszykówka] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIELICZKO Tomasz [Piłka siatkowa] - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. GRAFIK ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 25 MAJA 2020 r. [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

2. ZGODA-OSWIADCZENIE DLA NIEPELNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJEC 2020 MDK-F [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

3. ZGODA OSWIADCZENIE DLA PELNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJEC 2020 MDK-F [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

4. INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

5. PROCEDURY MDK-F COVID [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Zapisz się na newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach i promocjach?
Please wait