Rozmiar tekstu:

wakacje akt 2020

 

Harmonogram 29 czerwca - 03 lipca 2020

Harmonogram 06-10 lipca 2020

Harmonogram 13-17 lipca 2020


 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA FERIE LETNIE 2020 - uczestnik niepełnoletni (Kliknij, aby pobrać)

WNIOSEK ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA FERIE LETNIE 2020 - uczestnik pełnoletni (Kliknij, aby pobrać)

REGULAMIN ZAJĘĆ - FERIE LETNIE 2020 - (Kliknij, aby pobrać)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PO ZAJĘCIACH W MDK-F - (Kliknij, aby pobrać)

 


 

- Warunkiem udziału jest dokonanie wcześniejszego zapisu na zajęcia i wypełnienie wniosku zgłoszenia. Na każde zajęcia obowiązuje osobny wniosek – brak karty powoduje brak możliwości udziału w zajęciach.

Ilość miejsc w grupach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 - Zapisy będą prowadzone od 22 czerwca. telefonicznie

 - Zapisów na zajęcia można dokonywać wyłącznie (nr. tel. 71 798 67 42).

- Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć - ferie letnie 2019/2020 oraz z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna w związku
ze stanem epidemii (dostępne na stronie www.mdk.wroc.pl)

Zapisy są prowadzone w cyklu tygodniowym – zapisu dokonujemy na cały tydzień wybranych zajęć.

 - Jeśli zajęcia odbywają się w dwóch grupach, zapisów można dokonać na wybraną jedną grupę na cały tydzień (A lub B – nie ma możliwości mieszania grup w ciągu tygodnia).

- Nie ma możliwości dopisywania się do zajęć w ciągu rozpoczętego już tygodnia zajęć.

- W przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o informację.

- W związku z sytuacją epidemiczną, na teren placówki mogą wchodzić wyłącznie uczestnicy.

- W związku z sytuacją epidemiczną, wyłączony jest hol i szatnie w MDK-F.

- Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbiór dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach – w związku z sytuacją epidemiczną i wyłączeniem holu, nie ma możliwości oczekiwania na kolejne zajęcia w placówce.

- Uczestnicy biorący udział w zajęciach realizowanych w budynku szkoły, są zobowiązani stosować się również do oznaczeń i procedur wejścia do szkoły.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ - FERIE LETNIE 2019-2020

 1. Zajęcia feryjne w MDK Fabryczna nie są formą półkolonii – uczestnicy pozostają pod opieką nauczyciela-instruktora tylko w godzinach zajęć, na które zostali zapisani i dostarczyli wypełniony wniosek zgłoszenia.
 2. Plan zajęć ferie letnie 2019/2020 jest udostępniony na stronie .
 3. W szczególnych przypadkach (zdarzenia losowe, organizacyjne) harmonogram zajęć może ulec zmianie – w takich przypadkach informacje będą umieszczone na stronie ww.mdk.wroc.pl
  i w placówce.
 4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 5. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
 6. Warunkiem udziału jest wypełnienie wniosku zgłoszenia. Uczestnik pełnoletni może wypełnić
  i podpisać wniosek samodzielnie. Na każde zajęcia obowiązuje osobny wniosek – brak karty skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 7. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Na zajęcia specjalistyczne zapisy odbywają się u nauczyciela prowadzącego.
 9. Zapisy są prowadzone w cyklu tygodniowym – zapisu dokonujemy na cały tydzień wybranych zajęć.
 10. Jeśli zajęcia odbywają się w dwóch grupach– zapisów można dokonać na wybraną jedną grupa
  na cały tydzień (A lub B – nie ma możliwości mieszania grup w ciągu jednego tygodnia).
 11. Nie ma możliwości dopisywania się do zajęć w ciągu rozpoczętego już tygodnia zajęć.
 12. W związku z sytuacją epidemiczną, na teren placówki mogą wchodzić wyłącznie uczestnicy.
 13. W związku z sytuacją epidemiczną, wyłączony jest hol i szatnie w MDK-F.
 14. Na zajęcia sportowe dzieci powinny przyjść już przebrane w strój sportowy.
 15. Ze względu na obowiązujące procedury i organizację zajęć, prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbiór dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach – w związku z sytuacją epidemiczną i wyłączeniem holu, nie ma możliwości oczekiwania na kolejne zajęcia w placówce.
 16. Bezpośrednio po przyjściu uczestnikom jest mierzona temperatura ciała i obwiązuje dezynfekcja rąk. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poczekać na wynik pomiaru. Osoby z temperaturą powyżej 37 °C nie będą wpuszczane na teren placówki.
 17. Uczestnicy biorący udział w zajęciach realizowanych w budynku szkoły,
  są zobowiązani stosować się również do oznaczeń i procedur wejścia do szkoły – dzieci będą odbierane przez nauczyciela przy wejściu i odprowadzani do wyjścia ze szkoły po zakończeniu zajęć.
 18. Rodzice /opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
  i powrót z niej po zakończeniu zajęć.
 19. Odbiór dziecka z zajęć przez inne dorosłe osoby, wymaga pisemnego upoważnienia
  (druki dostępne na stronie www.mdk.wroc.pl).
 20. Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna prawnego.
 21. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur wprowadzonych w związku ze stanem epidemii (Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka, Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia dziecka, Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami, Procedury bezpieczeństwa w młodzieżowym domu kultury fabryczna).
 22. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna zastrzega sobie prawo do zmian
  w Regulaminie.

 


Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu,
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zemskiej 16a, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: +48 71 798 67 42.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji wycieczek organizowanych przez naszą placówkę
w ramach oferty ferii letnich 2020, na podstawie przepisów prawa oświatowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny
do realizacji działań feryjnych
. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, przenoszenia danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia, oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny