Dziecięca Akademia Artystyczna działa w MDK Fabryczna od września 2008 roku.
Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami plastyki, ceramiki, scenografii i języka angielskiego dla 4-latków.

Nauczycielki prowadzące 16 osobową grupę 4-latków swoją koncepcję pracy opracowały w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program “Razem w przedszkolu” oraz metody:

 1. W. Sherborne,
 2. P. Dennisona,
 3. Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 4. M. Montessori,
 5. I. Majchrzak,
 6. Pedagogikę zabawy.
 7. D. Dziamskiej.

Według tej koncepcji dziecko: 1. Czuje się bezpiecznie. 2. Poznaje swoje prawa i obowiązki. 3. Rozwija się twórczo wykorzystując wszystkie zmysły i jest samodzielne. 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy w poznawaniu siebie i otaczającego go świata. 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne i słabsze strony. 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie. 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi- kolegów, koleżanek i osób starszych 8. Osiąga gotowość do kontynuowania edukacji na wysokim poziomie.

Dzieci w D.A.A. bawią się i uczą, poznają bliższą i dalszą okolicę poprzez udział w wycieczkach pieszych i autokarowych. Biorą udział w spektaklach teatralnych, konkursach recytatorskich, plastycznych- nasz największy sukces to zajęcie III miejsca w konkursie międzyprzedszkolnym we Wrocławiu “ Anielskie Boże Narodzenie” . Prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości, festynów, kiermaszy

Zajęcia prowadzone są w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego
  – rozporządzenie MEN z dn. 23.12.2008
 • program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”
  (aut. Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka)

 

Nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/DzieciecaAkademiaArtystyczna/

 

Zapisz się na newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach i promocjach?
Please wait